رییس جمهور از سفر دو روزه قزاقستان برگشت

رییس جمهور از سفر دو روزه قزاقستان برگشت

رییس جمهورمحمد اشرف غنی که در یک سفر رسمی دو روزه عازم آستانه پایتخت قزاقستان شده بود، پس از دیدار با رییس جمهور و سایر مقام های آن کشور، شب گذشته به کشور برگشت. رییس جمهور کشور عصر روز گذشته در دانشگاه نظریایف در شهر...