رییس جمهوری پیشین برزیل و همسرش محاکمه می‌شوند

رییس جمهوری پیشین برزیل و همسرش محاکمه می‌شوند

رییس جمهوری پیشین برزیل و همسرش به اتهام رشوه‌خواری و فساد مالی محاکمه خواهند شد. قاضی دادگاهی در برزیل دادخواست دادستانی این کشور علیه ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس جمهوری پیشین برزیل، و همسرش به اتهام سوء استفاده از...