رییس جمهوری اندونزی عقیم‌ سازی را دلیل مطلوب برای از میان بردن جرایم جنسی میداند

رییس جمهوری اندونزی عقیم‌ سازی را دلیل مطلوب برای از میان بردن جرایم جنسی میداند

جوکو ویدودو، رییس جمهوری اندونزی از برنامه دولت خود برای عقیم کردن مرتکبین جرایم جنسی دفاع کرده است. در ماه مه سال جاری، رییس اندونزی قانون جدید مقابله با جرایم جنسی از جمله سوء‌استفاده جنسی از کودکان را امضا کرد که...