رییس جدید محکمه استیناف: هیچ مجرمی بدون محاکمه آزاد نخواهد شد

رییس جدید محکمه استیناف: هیچ مجرمی بدون محاکمه آزاد نخواهد شد

شمس الرحمن رییس خیل هنگام معرفی‌اش به صفت رییس جدید محکمه استیناف هرات گفت که هیچ مجرمی بدون محاکمه از چنگ این اداره آزاد نخواهد شد. همواره ادعای مبنی بر اینکه بیشتر مجرمان پس از گرفتاری توسط پولیس و راجع ساختن به...