رییس اجرایی در نشست شانگهای شرکت می‌کند

رییس اجرایی در نشست شانگهای شرکت می‌کند

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در راس یک هیئت بلند رتبه از کشور در نشست شانگهای اشتراک می‌کند. عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای، یکی از محورهای گفتگوی این نشست خواهد بود. نشست شانگهای دوم و سوم...