رییس اجرائیه با نماینده سازمان غذا و زراعت سازمان ملل دیدار کرد

رییس اجرائیه با نماینده سازمان غذا و زراعت سازمان ملل دیدار کرد

داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی صبح امروز در دفتر کارش با آقای تومیو شیچیری نماینده سازمان غذا و زراعت ملل متحد برای افغانستان دیدار نمود. در این نشست آقای تومیو شیچیری در باره فعالیت‌های این نهاد به...