رییس اجرائیه:”امیدوارم مجلس بودجه را تصویب کند”

رییس اجرائیه:”امیدوارم مجلس بودجه را تصویب کند”

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران کشور ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان بودجه ملی سال ۱۳۹۶ را تصویب کنند. رییس اجرائیه گفت برای تهیه سند بودجه عادی و توسعه‌ای افغانستان دقت زیادی شده...