تاکید رییس‌ جمهور به افزایش ظرفیت‌ها در وزارت دفاع ملی

تاکید رییس‌ جمهور به افزایش ظرفیت‌ها در وزارت دفاع ملی

رییس‌ جمهور محمد اشرف غنی ابراز امیدواری کرده‌است پس از یک سلسله اصلاحات در وزارت دفاع، ظرفیت در این نهاد بهبود بیابد.   رییس‌جمهور در هنگام دیدار با سناتوران آمریکایی در ارگ گفته‌است تاکنون ۱۵۰ جنرال مسن به سمت...