رییس‌جمهور بنیادهای حقوقی برای بهره‌برداری از آب را توسعه می‌دهد

رییس‌جمهور بنیادهای حقوقی برای بهره‌برداری از آب را توسعه می‌دهد

رییس‌جمهور بنیادهای حقوقی برای بهره‌برداری از آب را توسعه می‌دهد   محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور بر ضرورت توسعه بنیادهای حقوقی برای بهره‌برداری از آب تاکید کرده‌است. رییس‌جمهور این مطلب را در بیستمین نشست برد...