رییس‌جمهور یک گام به جلو برای کمک به زنان

رییس‌جمهور یک گام به جلو برای کمک به زنان

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را در کابل افتتاح کرد. رییس‌جمهور در مراسم افتتاح صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان گفت که خشونت علیه زن در دین اسلام جایی ندارد و...