رییس‌جمهور کشور دمکرات و خواهش شاهانه

رییس‌جمهور کشور دمکرات و خواهش شاهانه

رییس‌جمهور تاجیکستان لایحه را امضاء کرده و به قانون تبدیل نموده که به او لقب رهبر ملی داده و به وی تا آخر زندگی مصونیت پیگرد قانونی را اعطا کرده است. این لایحه که در اوایل ماه دسامبر به‌اتفاق آرا به تصویب هر دو مجلس...