رییس‌جمهور و رییس‌اجرائیه از نامزدهای کمیسیون‌های انتخاباتی امتحان می‌گیرند

رییس‌جمهور و رییس‌اجرائیه از نامزدهای کمیسیون‌های انتخاباتی امتحان می‌گیرند

محمد اشرف غنی رییس جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجراییه با شماری از مقامات عالی رتبه دولتی از نامزدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی امتحان می‌گیرند. در این روند که از روز گذشته آغاز شده علاوه بر رییس جمهوری و ریاست...