رییس‌جمهور: در قضا مداخله نمی‌کنم

رییس‌جمهور: در قضا مداخله نمی‌کنم

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، یک‌بار دیگر تاکید کرد که در کار نهادهای عدلی و قضایی مداخله نمی‌کند.   رییس‌جمهور این مطلب را در نشست شورای عدلی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، در ارگ ریاست‌جمهوری گفته است. آقای غنی...