رییس‌جمهور غنی: افغانستان تجزیه نمی‌شود

رییس‌جمهور غنی: افغانستان تجزیه نمی‌شود

رییس‌جمهور غنی گفته است دشمنان افغانستان طرح تجزیه کشور را در سردارند؛ اما حکومت افغانستان به هیچ‌کس اجازه چنین کاری را نخواهد داد. آقای غنی و داکترعبدالله همچنان تأکیددارند کسانی که می‌پندارند مقام‌های حکومتی در...