رییس‌جمهور غنی از کمک‌های نظامی هند به افغانستان ستایش کرد

رییس‌جمهور غنی از کمک‌های نظامی هند به افغانستان ستایش کرد

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور با نشر خبرنامه‌ای گفته است که غنی در حاشیۀ نشست قلب آسیا در پاکستان در یک دیدار جداگانه با سو شما سواراج وزیر امور خارجه هند از کمک‌های نظامی هند سپاس گذاری کرده است. اخیراً رسانه‌های...