رییس‌جمهور راهی ترکمنستان شد

رییس‌جمهور راهی ترکمنستان شد

محمداشرف غنی، رییس ‌جمهوری کشور به ‌منظور اشتراک در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در یک سفر رسمی سه ‌روزه، شام دیروز در رأس یک هیات عالی رتبۀ دولتی عازم عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد. ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه...