رییس‌جمهور: باید عاملان قتل خاکسار بازداشت شوند

رییس‌جمهور: باید عاملان قتل خاکسار بازداشت شوند

رییس‌جمهور کشور گفته است، قضیۀ کشته شدن محمد زبیر خاکسار مشاور فرهنگی والی ننگرهار باید به گونۀ جدی بررسی شود. این را سلیم خان قندوزی والی ننگرهار روز شنبه در مراسم جنازۀ خاکسار بیان کرد و افزود: "رییس‌جمهور به همه...