رییس‌جمهور: “از قضات خود محافظت می‌کنیم”

رییس‌جمهور: “از قضات خود محافظت می‌کنیم”

نشست شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور غنی، روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که در این نشست روی دو موضوع، تأمین امنیت قضات کشور و کوتاه کردن دست شورشیان از منابع مالی آن‌ها بحث و گفتگو صورت گرفت. شورای امنیت ملی...