رییس‌جمهور، سخنگو و رییس تشریفاتش را معرفی کرد

رییس‌جمهور، سخنگو و رییس تشریفاتش را معرفی کرد

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، سخنگو و رییس تشریفات ارگ ریاست جمهوری را تعیین کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی کاخ ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و...