آغاز مجدد کار ریل گزاری قطعه‌ی سوم خط آهن هرات – خواف

آغاز مجدد کار ریل گزاری قطعه‌ی سوم خط آهن هرات – خواف

مسئولان در اداره محلی هرات می‌گویند که کار ریل گزاری قطعه سوم خط آهن هرات - خواف در ولسوالی غوریان این ولایت از سرگرفته شد.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که کار ریل گزاری این خط آهن که از چندی به این سو متوقف شده...