ریاضت: صدها شهروند افغان در سال جاری ترک تابعیت کرده‌اند

ریاضت: صدها شهروند افغان در سال جاری ترک تابعیت کرده‌اند

وزارت عدلیه از ترک تابعیت صدها تن از شهروندان کشور در سال جاری خبر می‌دهد. امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفت: "از آغاز سال جاری تاکنون، ۴۱۲ تن از اتباع کشور خواستار ترک تابعیت افغانستان شده‌اند". ریاضت افزود که این شمار...