ریاست جمهوری حمله دیروز بر سفارت عراق در کابل را محکوم کرد

ریاست جمهوری حمله دیروز بر سفارت عراق در کابل را محکوم کرد

ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه خبری حمله تروریستی دیروز بر سفارت عراق در کابل را محکوم کرد.   چهار انتحاری حوالی یازده دیرز به مقر سفارت عراق در مرکز شهر نو کابل حمله کردند و نخست یکی از حمله کننده های انتحاری مواد...