توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌شود

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌شود

مقام‌ها در ریاست اجراییه گفته‌اند که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه به رسانه‌ها گفته است که هم اکنون رایزنی‌ها پیرامون توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی...