ریاست اجراییه کشور، پاکستان را متهم به مداخله در امور افغانستان می کند

ریاست اجراییه کشور، پاکستان را متهم به مداخله در امور افغانستان می کند

ریاست اجرایبه کشور، پاکستان را متهم به مداخله در امور افغانستان می کند   ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که افغانستان مورد مداخله و تجاوز مستقیم پاکستان قرار دارد و نظامیان پاکستانی در لباس داعش و طالب علیه ملت...