ریاست کار و امور اجتماعی هرات ۱۵ هزار نفر را تامین مالی میکند

ریاست کار و امور اجتماعی هرات ۱۵ هزار نفر را تامین مالی میکند

مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گویند که در سال جاری ۱۵ هزار نفر از این اداره معاش دریافت می‌کنند.   عبدالقیوم افغان، رئیس اداره کار و امور اجتماعی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که ۱۰ هزار نفر در بخش...