سفر آموزشی کارمندان ریاست هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور به ترکیه

سفر آموزشی کارمندان ریاست هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور به ترکیه

یازده تن از کارمندان ریاست هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور، برای شرکت در یک دوره آموزشی به ترکیه اعزام می شوند. محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی و سید رضا موسوی رئیس هواشناسی با افرادی که...