فشار تازه ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات بر دهقانان

فشار تازه ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات بر دهقانان

مقام‌ها در ولایت هرات، از کشاندن دهقانانی که مصروف کشت مواد مخدر هستند به مراکز عدلی و قضایی در روزهای آینده خبر می‌دهند. جیلانی دقیق رئیس اداره مباره با مواد مخدر هرات گفت که شماری از دهاقینی که در گذشته مصروف کشت...