ریاست فواید عامه هرات از آغاز کار خط آهن هرات-تورغندی از اوایل سال آینده خبر داد

ریاست فواید عامه هرات از آغاز کار خط آهن هرات-تورغندی از اوایل سال آینده خبر داد

مسئولان در ریاست فواید عامه هرات می‌گویند کار ساخت خط آهن بندر تورغندی تا میدان هوایی هرات تااوایل سال نوخورشیدی آغاز خواهد شد. حبیب الله تیموری رییس این اداره می گوید کار سروی و طرح ریزی این مسیر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار...