نگرانی ریاست امور زنان از افزایش تهدیدات امنیتی در برابر این اداره

نگرانی ریاست امور زنان از افزایش تهدیدات امنیتی در برابر این اداره

پس از حادثه ی روز گذشته در ریاست امور زنان ولایت بادغیس مسئولان این نهاد از  عدم تامین امنیت خود و کارمندان اداره شان ابراز نگرانی می کنند .   صبح روز گذشته افراد ناشناس موتر سایکل سوار با پرتاب نارنجکی در داخل محوطه...