ریاست اجرایی خواهان اعلام حکم دادگاه عالی درباره وزرای سلب اعتماد شده، شد

ریاست اجرایی خواهان اعلام حکم دادگاه عالی درباره وزرای سلب اعتماد شده، شد

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، از دادگاه عالی خواسته است تا هرچه زودتر حکم خود درباره وزرای سلب اعتماد شده از سوی مجلس را اعلام کند. پس از آن که هفت وزیر کابینه از سوی مجلس نمایندگان سلب شد، حکومت قانونی بودن سلب صلاحیت این...