۲۰۱۷ رکود دار گرمای سیاره زمین

۲۰۱۷ رکود دار گرمای سیاره زمین

سال ۲۰۱۷ میلادی به عنوان گرم‌ترین سال در رکوردها به ثبت رسیده است.   برنامه کوپرنیک درباره تغییرات اقلیمی گفته که دلیل این افزایش دما در سال ۲۰۱۷ تنها پدیده آب و هوایی ال‌نینو نیست بلکی میزان دی اکسید کربن نیز به...