رکود فروش تولیدات بانوان تجارت پیشه در هرات

رکود فروش تولیدات بانوان تجارت پیشه در هرات

زنان بازرگان در هرات با رغبت و میل در تلاشند تا بتوانند همگام با مردان کار نمایند تا از میزان نا رسایی های که در روند داد و ستد شان ایجاده شده بکاهند و به شغل شان رنگ و روی دیگری ببخشند. این زنان همچنان که سخن از نارسایی در...