رکود صنعت قالین بلوچی در نیمروز

رکود صنعت قالین بلوچی در نیمروز

قالین "بلوچى" که از صنایع مهم ولایت نیمروز بوده و از شهرت جهانى برخوردار است اما طوریکه در این اواخر دیده می‌شود این صنعت با رکود مواجه شده است. شماری از شهروندان نیمروز می‌گویند که عدم توجه به قالین بافى، مهاجرت‌ها و...