رکس تیلرسون  : تحریم ها علیه روسیه ضروری نیست

رکس تیلرسون  : تحریم ها علیه روسیه ضروری نیست

رکس تیلرسون  : تحریم ها علیه روسیه ضروری نیست   وزیر امور خارجه امریکا اظهار کرد که واشنگتن چون گذشته برای حل مسائل مهم جهانی و چالش های پیش رو با روسیه همکاری خواهد کرد. رکس تیلرسون در ادامه گفت: تحریم های وضع شده علیه...