وزیر خارجه امریکا: به اقدامات کوریای شمالی نقطه پایان گذشته شود

وزیر خارجه امریکا: به اقدامات کوریای شمالی نقطه پایان گذشته شود

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد علیه اقدامات موشکی کوریای شمالی، باید به‌گونه همه‌جانبه کشورها واکنش نشان دهند. وزیر خارجه آمریکا، به آزمایش موشکی تازه کوریای شمالی سخت واکنش نشان داد و ادامه این روند را خطری...