رکاب‌زنی به امید محو مواد مخدر

رکاب‌زنی به امید محو مواد مخدر

بایسکل‌سواران ولایت بامیان به پیشواز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با این پدیده، چندین کیلومتر را رکاب زدند. این مسابقه توسط نهاد موسوم به "آیندۀ سبز افغانستان" برگزار شد و در آن، بایسکل‌سواران دختر و پسر در دو...