رویداد ترافیکی در شاهراه هرات- تورغندی قربانی گرفت

رویداد ترافیکی در شاهراه هرات- تورغندی قربانی گرفت

داکتران در بخش عاجل بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند ظهر روز گذشته به اثر یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات – تورغندی در منطقه‌ی دشت‌حوض، سه کشته و چهار زخمی را به این بیمارستان انتقال داده‌اند.   داکتر عزیزالرحمان...