نوشته هایی با برچسب "رویداد #هرات #نفر #زخمی"

در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۶۵ نفر زخمی شدند

در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۶۵ نفر زخمی شدند

این افراد در ۲۴ ساعت گذشته در پی رویدادهای مختلف زخمی و به بیمارستان مرکزی این ولایت انتقال یافته اند.   محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این  افراد در نتیجه رویدادهای ترافیکی، ضربات چاقو، ضرب...

در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۶۷ نفر زخمی شدند

در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۶۷ نفر زخمی شدند

این افراد در ۲۴ ساعت گذشته در پی رویدادهای مختلف زخمی و به بیمارستان مرکزی انتقال یافته اند.   محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این  افراد در نتیجه رویدادهای ترافیکی، ضربات چاقو، ضرب و شتم و...

در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۶۱ نفر زخمی شدند

در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۶۱ نفر زخمی شدند

این افراد در ۲۴ ساعت گذشته در پی رویدادهای مختلف زخمی شده اند.   محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این  افراد در نتیجه رویدادهای ترافیکی، ضربات چاقو، ضرب و شتم و شلیک گلوله زخمی شده اند. از این...