رویدادهای مختلف در هرات پای ۴۳ نفر را به بیمارستان باز کرد

رویدادهای مختلف در هرات پای ۴۳ نفر را به بیمارستان باز کرد

محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این افراد در نتیجه رویدادهای مختلف زخمی شده و به این مرکز درمانی منتقل گردیده اند.   آقای جلالی گفته که در ۲۴ ساعت گذشته در این ولایت ۲۴ نفر در نتیجه رویدادهای...