تاکنون گوشه‌های گنگ رویداد مرگبار قندهار روشن نیست

تاکنون گوشه‌های گنگ رویداد مرگبار قندهار روشن نیست

هم اکنون که یک روز از حملۀ مرگبار مخالفان مسلح بر مهمان‌خانه والی قندهار می‌گذرد، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور گفته است که تاکنون پهلوهای گنگ این رویداد روشن نیست. حنیف اتمر در راست یک هیئت بلندپایه نا وقت...