ثبت نزدیک به ۲۰۰ رویداد ضد امنیتی در روز نخست انتخابات

ثبت نزدیک به ۲۰۰ رویداد ضد امنیتی در روز نخست انتخابات

وزیر امور داخله می گوید که ۱۹۲ رویداد ضد امنیتی بزرگ و کوچک را در روز اول انتخابات ثبت کرده اند.   آقای برمک به رسانه ها گفته که نیروهای امنیتی در کشور توانسته اند از ۱۷۲۵ رویداد ضد امنیتی جلوگیری کنند. آمارهای وزارت...