رویدادهای ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ نفر را روانه بیمارستان کرد

رویدادهای ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ نفر را روانه بیمارستان کرد

در جریان ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ نفر در نتیجه رویدادهای ترافیکی در هرات زخمی شدند.   محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی ولایت هرات گفته است که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۶ نفر زخمی در این بیمارستان منتقل شدند که  از این میان  ۴۷...