رویدادهای ترافیکی در هرات همچنان قربانی میگیرد

رویدادهای ترافیکی در هرات همچنان قربانی میگیرد

منابع در هرات می‌گویند که ۳۵ نفر در اثر حوادث ترافیکی و ۲۰ نفر دیگر در اثر رویدادهای مختلف مجروح و به بیمارستان هرات منتقل شده اند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که طی ۲۴ ساعت...