رویداد ترافیکی در هرات جان یک نوجوان را گرفت

رویداد ترافیکی در هرات جان یک نوجوان را گرفت

روز گذشته یک پسر ۱۶ساله بر اثر رویدادترافیکی در سطح شهر ولایت هرات جان خود را از دست‌داده است. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: «این پسر جان خود را در محل رویداد ازدست‌داده و...