رویداد ترافیکی در بادغیس قربانی گرفت

رویداد ترافیکی در بادغیس قربانی گرفت

در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک تن کشته و شش تن دیگر زخم برداشتند. عبدالروف تاج فرمانده پولیس ولایت بادغیس با تایید این خبر به تلویزیون چکاد گفت: " ظهر روزگذشته یک موتر شخصی درمنطقۀ عباسی...