رویدادهای جنایی هرات در ۳ ماه گذشته

رویدادهای جنایی هرات در ۳ ماه گذشته

۳ ماه گذشته ماه های پردردسر و پرماجرا برای پولیس ومجرمان اعمال تروریستی در هرات بوده است. در این ماه ها ترورها و سرقت های مسلحانه مانند گذشته و هرزگاهی بیشتر از گذشته درمرکز این ولایت ادامه داشت. تروریستان تلاش کردند تا...