رویدادهای ترافیکی قوی‌تر از حملات انتحاری شناخته شد

رویدادهای ترافیکی قوی‌تر از حملات انتحاری شناخته شد

امروز سمینار "پیشگیری از حوادث ترافیکی" در ولایت هرات به همکاری مدیریت ترافیک،کمیسیون مستقل حقوق بشر و انجمن عاطفی برگزار شد. در این سمینار اشتراک کنندگان طرح‌ها و پیشنهادات‌شان را برای کاهش رویدادهای ترافیکی ارائه...