رویترز: ایران آماده است تا برای نفت خام سقف تعیین کند

رویترز: ایران آماده است تا برای نفت خام سقف تعیین کند

به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های سازمان اوپک که با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده‌اند، می‌گویند تهران آماده است برای میزان تولید نفت خام سقف تعیین کند. کشورهای عضو سازمان اوپک و روسیه در اوایل بهار گذشته در حال گفتگو...