۶۷۰۰ تن روهنگیایی در میانمار کشته شده اند

۶۷۰۰ تن روهنگیایی در میانمار کشته شده اند

سازمان "داکتران بدون مرز" در گزارش خود گفته است که ۶۷۰۰ عضو روهینگیا از آغاز خشونت‌ها در میانمار کشته شده اند.   در این گزارش آمده است که در مجموع حدود ۹ هزار روهینگیایی در ایالت راخین کشته شده اند که حداقل ۷۲ درصد از...