رونمایی از اثر تحقیقی – علمی پیرامون فساد اداری در هرات

رونمایی از اثر تحقیقی – علمی پیرامون فساد اداری در هرات

امروز در سالن کنفرانس‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات از اثر تحقیقی – علمی" عوامل اجتماعی و فرهنگی فساد اداری " با حضور محمد آصف رحیمی والی هرات ، مسئولین دولتی ، استادان دانشگاه، اعضای شورای متخصصان هرات ، اعضای...